Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về danh mục, mức bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn
Dự kiến phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc sáng mai (9/1), tại Hà Nội.
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu tại một Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu tại một Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Diễn ra trong ba ngày, tại phiên họp này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của các dự án Luật quy hoạch; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật quản lý ngoại thương; Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật cảnh vệ.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết ban hành Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Thành Nguyễn

Bình luận của bạn về bài viết...