"Về đích" sớm 1 năm, Thủy điện Lai Châu tiết kiệm được 5.000 tỷ đồng
Việc đưa vào vận hành sớm hơn 1 năm đối với công trình Thủy điện Lai Châu đã giúp tiết kiệm khoảng 5.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân, một trong những điểm nhấn của Tập đoàn trong năm 2016 là  đưa nhà máy thủy điện Lai Châu vào vận hành sớm hơn 1 năm so với kế hoạch, giúp tiết kiệm khoảng 5.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Trước đó, ngày 21/12/2016, EVN đã khánh thành Công trình thủy điện Lai Châu, công trình quan trọng Quốc gia đã hoàn thành, vượt kế hoạch 01 năm so với tiến độ được Quốc hội và Chính phủ giao.

Dự án Thủy điện Lai Châu với tổng mức đầu tư 35.700 tỷ đồng, hoàn thành trước hơn 1 năm so với kế hoạch, tiết kiệm được 5.000 tỷ đồng cho NSNN.
Dự án Thủy điện Lai Châu với tổng mức đầu tư 35.700 tỷ đồng, hoàn thành trước hơn 1 năm so với kế hoạch, tiết kiệm được 5.000 tỷ đồng cho NSNN.

Công trình thủy điện Lai Châu là công trình thủy điện lớn thứ ba của Việt Nam được xây dựng trên dòng chính sông Đà, là bậc trên của thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình. Dự án có tổng mức đầu tư 35.700 tỷ đồng.

Đây là công trình xây dựng cấp đặc biệt đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII ngày 25/11/2009, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư tại Quyết định số 819/QĐ - TTg ngày 7/6/2010, Bộ Công Thương phê duyệt Thiết kế kỹ thuật tại Quyết định số 6022/QĐ-BCT ngày 21/11/2011.

Báo cáo của EVN cho biết, năm 2016, EVN đã hoàn thành kế hoạch đầu tư các công trình nguồn và lưới điện với giá trị đầu tư đạt 131.808 tỷ đồng, đạt 101,85% kế hoạch.  Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu tổn thất điện năng, năng suất lao động, độ tin cậy cung cấp điện; Chất lượng phục vụ khách hàng tiếp tục chuyển biến tốt; Sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước.

Tập đoàn đã cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội và sinh hoạt của nhân dân với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm 11%. Hệ thống điện vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả trong điều kiện truyền tải cao liên tục tuyến Bắc-Nam.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, năm 2016, Tập đoàn vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt, trong vận hành hệ thống điện, tại một số khu vực có phụ tải tập trung cao ở miền Bắc và miền Nam vẫn chưa khắc phục được tình trạng quá tải cục bộ trên lưới điện.

Số tai nạn lao động đã giảm nhiều so với năm 2015 (giảm 42%) nhưng vẫn còn ở mức cao.Trong quản lý đầu tư xây dựng các dự án, tiến độ một số dự án nguồn điện bị chậm so với kế hoạch. Thời gian thi công một số dự án lưới điện truyền tải bị kéo dài do vướng mắc trong công tác đền bù GPMB. Còn tình trạng thiếu đồng bộ giữa các dự án 220kV, 110kV và trung thế. Công tác xử lý các tồn tại sau khi phát điện một số dự án vẫn chậm 

Mục tiêu được EVN đặt ra cho năm 2017 là điện sản xuất và mua 197,2 tỷ kWh tăng 11,4% so với năm 2016, gồm: điện sản xuất là 81,6 tỷ kWh, điện mua là 94,3 tỷ kWh. Sẵn sàng chuẩn bị đáp ứng cho khả năng nhu cầu điện tăng cao hơn. Điện thương phẩm: 177,59 tỷ kWh, tăng 11,5% so với năm 2016. Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn: 7,6%.

Đầu tư xây dựng với tổng giá trị 137.071 tỷ đồng.  Năng suất lao động sản xuất kinh doanh điện tăng 8-10% so với năm 2016. Giảm 5-10% chi phí (trừ khấu hao cơ bản) để các đơn vị và Tập đoàn sản xuất và kinh doanh điện năng có lợi nhuận.

Thế Hải

Bình luận của bạn về bài viết...