Vi phạm về thuế, SSI lĩnh phạt 30 triệu đồng
Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (mã SSI, sàn HOSE) vừa bị Cục thuế TP.Hồ Chí Minh xử phạt hơn 30 triệu đồng.
Doanh thu hoạt động năm 2016 của SSI tăng mạnh, nhưng doanh thu tài chính lại giảm mạnh khiến lợi nhuận chỉ đạt tương đương 2015
Doanh thu hoạt động năm 2016 của SSI tăng mạnh, nhưng doanh thu tài chính lại giảm mạnh khiến lợi nhuận chỉ đạt tương đương 2015

Lý do là, công ty đã kê khai sai dẫn đến làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong giai đoạn 2012 – 2015.

Ngoài việc bị xử phạt, SSI còn bị Cục thuế TP.Hồ Chí Minh truy thu thuế số tiền hơn 191 triệu đồng và số tiền chậm nộp thuế gần 76 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2016, SSI đạt tổng doanh thu hoạt động hơn 2.200 tỷ đồng (năm 2015 là hơn 1.500 tỷ đồng).

Các nghiệp vụ đem lại doanh thu tăng mạnh trong năm 2016 gồm có doanh thu môi giới đạt hơn 381 tỷ đồng, doanh thu tư vấn đạt gần 129 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán của SSI trong năm qua có phấn sụt giảm nhẹ khi chỉ đạt doanh thu hơn 11 tỷ (năm 2015 là hơn 12 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tăng, nhưng doanh thu từ hoạt động tài chính của SSI trong năm 2016 lại giảm mạnh, chỉ đạt hơn 95 tỷ (năm 2015 là hơn 255 tỷ đồng).

Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2016 của SSI đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tương đương mức đạt được trong năm 2015 và lợi nhuận sau thuế đạt gần 875 tỷ, tăng nhẹ so với năm trước.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...