Vietnam Airlines bán và thuê lại 1 động cơ dự phòng Genx-1B74/75 của đội bay B787
Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (Vietnam Airlines) đang có kế hoạch bán và thuê lại (Sale and leaseback - SLB) một (01) động cơ dự phòng GEnx-1B74/75 của đội bay Boeing 787 với lịch ToT (transfer of title) vào tháng 12/2017.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (Vietnam Airlines) đang có kế hoạch bán và thuê lại (Sale and leaseback - SLB) một (01) động cơ dự phòng GEnx-1B74/75 của đội bay Boeing 787 với lịch ToT (transfer of title) vào tháng 12/2017.

Trong trường hợp Quý công ty có khả năng và mong muốn tham gia chào mua và cho VNA thuê lại, xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ:

Bà Phan Diễm Anh – Ban Tài chính kế toán, email: diemanhphan@vietnamairlines.com.

Ông Mai Trung Hiếu – Ban Tài chính kế toán, email: hieumt@vietnamairlines.com.

Ông Nguyễn Trường Giang – Ban Tài chính Kế toán, email: giangnguyent@vietnamairlines.com.

Vietnam Airlines trân trọng thông báo.

PV

Bình luận của bạn về bài viết...