Vietnam Airlines lên kế hoạch bán và thuê lại ba tàu bay A350-900 XWB và một B787-9
Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP đang có kế hoạch bán và thuê lại 03 tàu bay A350-900 XWB với lịch giao dự kiến các tháng 8, 9, 12/2017 và 01 tàu bay B787-9 với lịch giao dự kiến tháng 5/2017.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (Vietnam Airlines) đang có kế hoạch bán và thuê lại  03 tàu bay A350-900 XWB với lịch giao dự kiến các tháng 8, 9, 12/2017 và 01 tàu bay B787-9 với lịch giao dự kiến tháng 5/2017.

Trong trường hợp Quý công ty có khả năng và mong muốn tham gia chào mua và cho Tổng công ty thuê lại, xin vui lòng liên hệ tới địa chỉ:

Bà Phan Diễm Anh – Ban Tài chính kế toán, email: diemanhphan@vietnamairlines.com.

Ông Mai Trung Hiếu – Ban Tài chính kế toán, email: hieumt@vietnamairlines.com.

Ông Nguyễn Trường Giang – Ban Tài chính Kế toán, email: giangnguyent@vietnamairlines.com.

Vietnam Airlines

Bình luận của bạn về bài viết...