Vinatex muốn bán hết 2.675 tỷ đồng vốn nhà nước cho cổ đông bên ngoài
Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Vinatex đề nghị Thủ tướng cho phép Tập đoàn được thoái hết vốn Nhà nước (2.675 tỷ đồng) cho các cổ đông bên ngoài.
Vinatex đề nghị Thủ tướng Chính phủ được bán hết gần 2.700 tỷ đồng vốn Nhà nước cho các cổ đông có năng lực quản trị chuyên nghiệp và nắm giữ, phát triển thị trường để hỗ trợ Tập đoàn về công tác quản trị và tiêu thụ sản phẩm.
Vinatex đề nghị Thủ tướng Chính phủ được bán hết gần 2.700 tỷ đồng vốn Nhà nước cho các cổ đông có năng lực quản trị chuyên nghiệp và nắm giữ, phát triển thị trường để hỗ trợ Tập đoàn về công tác quản trị và tiêu thụ sản phẩm.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) mới đây đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó có đề xuất được thoái hết vốn Nhà nước tại Tập đoàn nhằm củng cố năng lực, phát triển trong thời gian tới.

Tổng giám đốc Vinatex, ông Lê Tiến Trường cho biết, Vinatex đã chính thức cổ phần hóa từ tháng 1/2015, với vốn điều lệ hơn 5.000 tỷ đồng, nhưng tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước hiện vẫn chiếm hơn 53,49% (khoảng 2.675 tỷ đồng).

Theo Quyết định của Thủ tướng năm 2016, Vinatex không thuộc đối tượng Nhà nước nắm giữ vốn.

Vì thế, trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh quyết liệt như hiện nay, để tăng tính cạnh tranh trên thương trường quốc tế, đòi hỏi Vinatext phải đưa ra những khoản đãi ngộ phù hợp, không theo thang bảng lương do Nhà nước quy định để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới này, Vinatex rất cần có các cổ đông có năng lực quản trị chuyên nghiệp và nắm giữ, phát triển thị trường để hỗ trợ Tập đoàn về công tác quản trị và tiêu thụ sản phẩm.

Chính vì vậy, trong văn bản gửi Thủ tướng, Vinatex đề nghị cho phép tập đoàn được thoái hết vốn Nhà nước để củng cố năng lực và phát triển trong thời gian tới.

Một vấn đề khác được Vinatex đề nghị trong văn bản là xin Thủ tướng Chính phủ cho phép Tập đoàn được sử dụng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay từ ADB.

Cụ thể, theo Hiệp định của Chính phủ với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cuối năm 2015, Vinatex được tham gia chương trình "Cải cách DN Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty - dự án 2", được ADB cho vay 100 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường (có lãi suất) và 5 triệu USD từ nguồn vốn vay đặc biệt, Bộ Tài chính là cơ quan quản lý khoản vay.

Ông Lê Tiến Trường cho biết, đến nay, Vinatex mới giải ngân được 61 triệu USD, phần còn lại chưa giải ngân được vì vướng mắc về tài sản đảm bảo.

Vinatex đã nhiều lần đề xuất được dùng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo, trong đó cổ phiếu của Vinatex sở hữu như May Việt Tiến, May Hòa Thọ và Dệt may Huế... có mệnh giá cao và tỷ suất lợi nhuận trên vốn cao trong nhiều năm liên tiếp để giải ngân hết phần vốn còn lại nhưng Bộ Tài chính không chấp nhận.

Theo Vinatex, việc Bộ Tài chính không chấp nhận tài sản đảm bảo bằng cổ phiếu đã gây nhiều khó khăn cho đơn vị này. Việc không giải ngân được nguồn vốn vay được chấp nhận trên đã ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và các đơn vị thành viên.

Vinatex kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo cho khoản vay như hiệp định đã được ký để làm cơ sở giải quyết khó khăn cho tập đoàn trong thời gian tới.

Thế Hải

Bình luận của bạn về bài viết...