Xác định cấp doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ khi tham gia đấu thầu
Doanh nghiệp nhỏ thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống hoặc có số lao động từ 10 người đến 200 người.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Ngô Trường Giang - Tỉnh Kiên Giang đặt câu hỏi như sau: Tôi muốn hỏi, trường hợp doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng, số lao động bình quân hàng năm dưới 200 người thì có được tham gia gói thầu dưới 5 tỷ đồng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP quy định doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, được chia thành ba cấp: Siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên).

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống hoặc có số lao động từ 10 người đến 200 người.

Đối với trường hợp của ông Giang, việc xác định doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ cần căn cứ quy định nêu trên. Nếu doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 20 tỷ đồng nhưng có số lao động bình quân năm từ 10 đến 200 người thì vẫn được coi là doanh nghiệp nhỏ và được tham dự thầu gói thầu xây lắp có giá không quá 5 tỷ đồng.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...
  • Đặng Hữu Cát 11:19 | 12-10-2017
    Kính gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tôi xin được hỏi câu hỏi như sau: Căn cứ theo Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP doanh nghiệp của tôi thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng nếu có tổng nguồn vốn trên 20 tỷ đồng trở lên và có số lao động dưới 200 người có được coi là doanh nghiệp vừa hay không?(tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên)