Xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu khẩn trương triển khai xây dựng mạng lưới nhằm cảnh báo sớm mọi diễn biến bất thường về phóng xạ môi trường.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia đến năm 2020 trong tình hình mới.

Cụ thể, Phó thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các địa phương có liên quan xem xét, cân đối, bố trí nguồn lực theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật về đầu tư công.

Đồng thời, chủ động, khẩn trương triển khai xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia theo lộ trình thích hợp, đáp ứng yêu cầu theo dõi, cảnh báo sớm mọi diễn biến bất thường về phóng xạ môi trường.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện và những vấn đề vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Như Chính

Bình luận của bạn về bài viết...