Xem xét chấm dứt hợp đồng BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Nếu không ký được Hợp đồng tín dụng trước 17/9/2017, Bộ GTVT sẽ chấm dứt hợp đồng BOT cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Đây là yêu cầu vừa được Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đặt ra đối với doanh nghiệp dự án là Công ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận và liên danh nhà đầu tư  Dự án là tư là gồm các Công ty: Tuấn Lộc, Yên Khánh, BMT, Thắng Lợi, Hoàng An, Cầu đường CII.

Tại văn bản số 7780/BGTVT – ĐTCT ngày 17/7/2017 thông báo vi phạm Hợp đồng dự án BOT đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, giai đoạn 1, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, đây là dự án quan trọng, cấp bách cần khẩn trương triển khai để sớm đưa vào khai thác. Tuy nhiên, các yêu cầu và chỉ đạo của Bộ GTVT nhằm thúc đẩy việc triển khai Dự án không được Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án thực hiện đầy đủ và kịp thời.

Hiện nay, Dự án đã rất chậm tiến độ so với yêu cầu. Do vậy, Bộ GTVT chính thức thông báo Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án đã vi phạm Hợp đồng Dự án, gồm khoản 15.1, khoản 15.2 Điều 15 Hợp đồng Dự án do chưa thu hồi đủ 100% vốn chủ sở hữu, sử dụng vốn chủ sở hữu không đúng mục đích và vốn chủ sở hữu không duy trì trong 1 tài khoản của Doanh nghiệp dự án.

Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư khắc phục trong vòng 10 ngày (theo lịch) kể từ ngày ban hành văn bản này. Hết thời hạn này, Bộ GTVT có quyền thực hiện việc chấm dứt Hợp đồng theo quy định của Hợp đồng Dự án.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án còn vi phạm quy định tại khoản 15.2 Điều 15 Hợp đồng Dự án do chưa ký được hợp đồng tín dụng (hợp đồng vay vốn) như đã cam kết. Bộ GTVT yêu cầu khắc phục trong vòng 2 tháng kể từ ngày ban hành văn bản này.

Đối với đề nghị điều chỉnh nội dung Hợp đồng Dự án của Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, Bộ GTVT cho biết là chỉ xem xét khi Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án chấp hành đầy đủ các yêu cầu của Bộ GTVT và quy định của Hợp đồng Dự án.

Trước đó, theo báo cáo của Tổng công ty Cửu Long – đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tính đến giữa tháng 4/2017, Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án vẫn chưa thu hồi đủ 100% vốn chủ sở hữu trong 01 tài khoản của Doanh nghiệp dự án và chưa ký được hợp đồng tín dụng theo quy định tại khoản 15.1 Điều 15 Hợp đồng Dự án. Như vậy đến nay, so với yêu cầu của Hợp đồng Dự án, việc thu hồi vốn chủ sở hữu đã chậm gần 8 tháng và việc ký hợp đồng tín dụng đã chậm gần 7 tháng.

Qua đối chiếu sổ phụ ngân hàng, Tổng công ty Cửu Long ghi nhận trong tổng chi của Doanh nghiệp dự án có khoản chi chưa rõ mục đích 80,47 tỷ đồng (chỉ với nội dung ”rút tiền”) và khoản cho Công ty CPĐT xây dựng Tuấn Lộc vay 120 tỷ đồng. Tổng công ty Cửu Long có văn bản yêu cầu nhưng Doanh nghiệp dự án chưa giải trình làm rõ. Việc sử dụng vốn chủ sở hữu đã huy động với nội dung chi chưa rõ ràng và cho vay trong khi không đáp ứng đủ kinh phí GPMB theo yêu cầu của địa phương là không thực hiện đúng quy định của Hợp đồng Dự án, ảnh hưởng lớn đến tiến độ Dự án.

Chính thức được khởi động lại từ tháng 2/2015, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận là một phần của đường cao tốc TP.HCM - Cần Thơ (gồm 3 đoạn TP.HCM - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ). Dự kiến, đường cao tốc sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018 và hoàn vốn bằng thu phí đường bộ.

Bảo Như

Bình luận của bạn về bài viết...