Xử lý ra sao khi chỉ có 1 nhà thầu đăng ký thông tin trên mạng quốc gia?
Đến thời điểm đóng thầu có 3 nhà thầu mua hồ sơ, trong đó 1 nhà thầu đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và 2 nhà thầu chưa có đăng ký, như vậy có được mở của 1 nhà thầu hay không?

Độc giả Nguyễn Mạnh Hùng - tỉnh Hà Tĩnh đặt câu hỏi như sau: Đơn vị tôi được chủ đầu tư giao làm bên mời thầu 1 gói thầu. Đến thời điểm đóng thầu có 3 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu trong đó 1 nhà thầu đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và 2 nhà thầu chưa có đăng ký. Theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC thì trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu. Vậy cho tôi hỏi, đến thời điểm đóng thầu thì đơn vị tôi có được phép mở hồ sơ dự thầu của 1 nhà thầu trên hay không? Nếu không thì xử lý tình huống trên như thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với trường hợp của ông Hùng, gói thầu có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu do đó, việc mở thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...