Đấu thầu qua mạng: Xu thế tất yếu của "cách mạng công nghiệp 4.0" Đấu thầu qua mạng: Xu thế tất yếu của "cách mạng công nghiệp 4.0"
Như Loan | 15/08/2018 16:24
Đấu thầu qua mạng (ĐTQM) được xem là nằm trong tiến trình phát triển và là xu thế tất yếu trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 mà Việt Nam đang theo đuổi.
1 2 3 4 5 6