Sắp có Nghị định hướng dẫn thực thi Hiệp định CPTPP về đấu thầu Sắp có Nghị định hướng dẫn thực thi Hiệp định CPTPP về đấu thầu
Anh Ngọc | 17/06/2019 11:36
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về đấu thầu.
1 2 3 4 5 6 7