Đấu thầu thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang: Cuộc tháo lui của những nhà thầu gây ồn ã Đấu thầu thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang: Cuộc tháo lui của những nhà thầu gây ồn ã
Ngọc Tuấn - Huy Thịnh | 18/02/2019 11:18
Trong lúc tổ liên ngành giám sát việc lựa chọn nhà thầu đang làm rõ vấn đề có hay không tiêu chí định hướng thầu, hạn chế thầu, thì có dấu hiệu bên mời thầu “phản pháo” các nhà thầu kiến nghị liên quan tới nội dung tư cách nhà thầu.
1 2 3 4 5 6 7