Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 07 năm 2020, 04:22:38
[Longform] Mất niềm tin của xã hội, báo chí tự cắt mạch sống của mình
Thùy Liên - 19/06/2020 07:39
 
Chưa bao giờ bài toán tồn tại và phát triển lại đặt ra gay gắt với báo chí như hiện nay.
Hồ Chí Minh - người sáng lập, nhà báo vĩ đại của báo chí Cách mạng Việt Nam
Không chỉ là một Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư