Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
Nâng cao năng lực để đưa ra quyết sách nhanh và đúng

Kỳ Thành thực hiện - Ảnh: Chí Cường

Sự kiện khai trương Trung tâm Điều hành khẳng định Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn đi đầu trong cải cách, đổi mới, phù hợp với xu thế, góp phần nâng cao năng lực điều hành, nghiên cứu, phân tích, dự báo để đưa ra quyết sách nhanh và đúng.
-----***-----

 

Hôm nay (22/5), Trung tâm Điều hành thử nghiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức khai trương và đi vào vận hành.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo Bộ, các vị lãnh đạo, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các tổ chức quốc tế thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Điều hành

Nâng cao năng lực điều hành, nghiên cứu, phân tích, dự báo

 

Chủ trì và phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn quan tâm, xác định CNTT là một công cụ hữu hiệu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, là động lực quan trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

 

Việc khai trương Trung tâm Điều hành của Bộ là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với xu thế tất yếu mà Chính phủ, cơ quan, các doanh nghiệp đều phải hướng tới, quyết tâm thực hiện để đáp ứng nhu cầu phục vụ trong tình hình mới.

 

Đặc biệt, năm nay là năm Kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư, do vậy, sự kiện này càng có ý nghĩa, thể hiện là cơ quan tham mưu tổng hợp của Đảng, Nhà nước luôn đi đầu trong cải cách, đổi mới, phù hợp với xu thế.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định việc khai trương Trung tâm Điều hành là sự kiện có ý nghĩa quan trọng

 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, hằng năm Bộ được giao khối lượng công việc lớn, có nhiều vấn đề khó, mới, chưa có tiền lệ và phải tổng hợp số liệu lớn, cập nhật kịp thời để đưa ra quyết định chính xác.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu tổng hợp của Đảng, Nhà nước luôn đi đầu trong cải cách, đổi mới, phù hợp với xu thế.

Đây cũng lý do cần phải ra đời Trung tâm Điều hành thử nghiệm, góp phần nâng cao năng lực điều hành, nghiên cứu, phân tích, dự báo để đưa ra quyết sách nhanh và đúng.

 

Cho biết Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 6 cơ sở dữ liệu được coi là lớn nhất của cả nước, bao gồm: Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; Hệ thống thông tin về đầu tư công; Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Hệ thống thông tin về giám sát, đầu tư; Hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia; Hệ thống quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, "Các hệ thống này được tích hợp lại dựa trên nền tảng công nghệ mới để phát triển, đưa ra dự báo nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đây là việc tích hợp dựa trên nền tảng đã có".

 

Bộ trưởng yêu cầu nhà thầu cùng đơn vị vận hành tiếp tục hoàn thiện những vấn đề còn khiếm khuyết hoặc chưa thực hiện xong; xây dựng quy chế quản lý, vận hành, khai thác vì đây là cơ sở dữ liệu rất lớn, là tài sản quốc gia, phải có quy chế rõ ràng để kết nối, cung cấp thông tin và chia sẻ để phục vụ cho sự phát triển chung của đất nước. Cùng với đó, phải chú trọng đến vấn đề bảo mật, đảm bảo an toàn an ninh thông tin và vận hành một cách hiệu quả nhất; xây dựng bộ tiêu chí để sử dụng.

Xu thế quản trị thông minh, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp

 

Chúc mừng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa Trung tâm đi vào vận hành, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, xây dựng Chính phủ điện tử để hướng tới nền kinh tế số là xu thế chung của thế giới, đồng thời đánh giá cao sự tiên phong, đi đầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong lĩnh vực này.

 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là bộ tham mưu tổng hợp, được Thủ tướng giao nhiều nhiệm vụ nhất trong các cơ quan và đều hoàn thành với tỷ lệ cao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đánh giá cao sự tiên phong, đi đầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Việc khai trương Trung tâm Điều hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thể hiện xu thế quản trị thông minh, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thời gian qua, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, hướng đến quản trị thông minh. Bộ cũng tham mưu hiệu quả trong công tác xây dựng thể chế, các cơ chế, chính sách, đặc biệt là gần đây trong bối cảnh khôi phục nền kinh tế do tác động của dịch Covid-19.

 

Việc khai trương Trung tâm Điều hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thể hiện xu thế quản trị thông minh, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây là dữ liệu đầu tiên kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia. “Nếu không có dữ liệu này thì Cổng dịch vụ công Quốc gia không thể đáp ứng cho doanh nghiệp được”, ông Mai Tiến Dũng bày tỏ.

 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng ghi nhận, qua các số liệu được giới thiệu cho thấy, hệ thống hiển thị thông tin báo cáo rất tốt, số liệu cập nhật tạo sự công khai, minh bạch, là nền tảng giúp xây dựng trung tâm báo cáo Chính phủ, hệ thống báo cáo quốc gia, nguồn cung cấp chính để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Hệ thống hiển thị thông tin báo cáo rất tốt, số liệu cập nhật tạo sự công khai, minh bạch

 

Trung tâm điều hành tích hợp được xây dựng trên cơ sở tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Với khối lượng lớn cơ sở dữ liệu này, công tác thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, đánh giá sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn nhất, với độ chính xác cao nhất.

 

Hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm cũng giúp xử lý các công việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với thời gian nhanh nhất, khối lượng công việc lớn nhất, đảm bảo tiết kiệm chi phí nhất.

 

Hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm là cơ sở để đưa ra các thông tin tổng hợp, cảnh báo, giúp tăng cường năng lực tham mưu, quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế, xã hội và quản trị nội bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Trung tâm cho phép sử dụng thông tin và công nghệ phân tích để người điều hành ra quyết định kịp thời, giúp quản lý được đa dạng các vấn đề, bao gồm cả những vấn đề đã được dự liệu trước và những vấn đề xảy ra đột xuất, tình huống khẩn cấp.

Bình luận bài viết này
Kỳ Thành 22/05/2020 16:35