Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 06 tháng 12 năm 2023, 05:45:19

RSS của baodautu.vn

RSS viết tắt từ Really Simple Syndication là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt gọi là News reader phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem tòan bộ tin.

Các kênh RSS do baodautu.vn cung cấp

Trang chủ https://baodautu.vn/trang-chu.rss
Thời sự https://baodautu.vn/thoi-su.rss
Đầu tư https://baodautu.vn/dau-tu.rss
Doanh nghiệp https://baodautu.vn/doanh-nghiep.rss
Doanh nhân https://baodautu.vn/doanh-nhan.rss
Ngân hàng https://baodautu.vn/ngan-hang.rss
Tài chính - Chứng khoán https://baodautu.vn/tai-chinh-chung-khoan.rss
Bất động sản https://baodautu.vn/bat-dong-san.rss
Tiêu dùng https://baodautu.vn/tieu-dung.rss
Ô tô - xe máy https://baodautu.vn/o-to-xe-may.rss
Viễn thông - Công nghệ https://baodautu.vn/vien-thong--cong-nghe.rss
Đầu tư và cuộc sống https://baodautu.vn/dau-tu-va-cuoc-song.rss
Dữ liệu https://baodautu.vn/du-lieu.rss
Điểm nóng https://baodautu.vn/diem-nong.rss
Thông tin doanh nghiệp https://baodautu.vn/thong-tin-doanh-nghiep.rss
Không gian khởi nghiệp https://baodautu.vn/khong-gian-khoi-nghiep.rss
Thư viện ảnh https://baodautu.vn/thu-vien-anh.rss
InfoMoney https://baodautu.vn/infomoney.rss
Đầu tư Phát triển bền vững https://baodautu.vn/dau-tu-phat-trien-ben-vung.rss
Sức khỏe doanh nghiệp https://baodautu.vn/suc-khoe-doanh-nghiep.rss
Quốc tế https://baodautu.vn/quoc-te.rss
Du lịch https://baodautu.vn/du-lich.rss
Điểm tin nổi bật https://baodautu.vn/diem-tin-noi-bat.rss
Chuyển đổi số - Kinh tế số https://baodautu.vn/chuyen-doi-so--kinh-te-so.rss
Y tế - Sức khỏe https://baodautu.vn/y-te---suc-khoe.rss

Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ baodautu.vn

baodautu.vn có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.