Việt Nam chính thức điều tra thép hợp kim xuất xứ Trung Quốc và Hàn Quốc Việt Nam chính thức điều tra thép hợp kim xuất xứ Trung Quốc và Hàn Quốc
T | 21/10/2018 09:08
Bên yêu cầu điều tra thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn hoặc quét vécni hoặc phủ plastic hoặc phủ loại khác xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc là bốn nhà sản xuất thép phủ màu đại diện cho ngành sản xuất trong nước, bao gồm: Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc, Công ty Tôn Phương Nam, Công ty cổ phần Thép Nam Kim và Công ty cổ phần Thép TVP.
1 2 3 4 5