Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2021, 15:19:41
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp bớt hào hứng với R&D
Những khó khăn về tài chính đang làm giảm tham vọng tạo nên dấu ấn qua hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) của doanh nghiệp Việt.