Masan Resources đưa ra tầm nhìn trở thành nguồn tài nguyên cho công nghệ cao toàn cầu Masan Resources đưa ra tầm nhìn trở thành nguồn tài nguyên cho công nghệ cao toàn cầu
Tuấn Thành | 19/04/2019 19:42
Masan Resources vừa công bố tầm nhìn của công ty từ năm 2019 trở đi sẽ là “đưa nguồn Tài nguyên chiến lược của Việt Nam trở thành Vật liệu cho Công nghệ cao toàn cầu”.
1 2 3 4 5