Nuôi dưỡng niềm tin kinh doanh Nuôi dưỡng niềm tin kinh doanh
Bảo Duy | 17/10/2018 08:42
Đang xuất hiện câu hỏi về khả năng Việt Nam có đạt được mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020 hay không? Nhiều ý kiến cho là khó, khi đến thời điểm này, số doanh nghiệp đang tồn tại, thuộc diện quản lý của Tổng cục Thuế mới đạt khoảng 700.000, số doanh nghiệp tạm dừng, chờ giải thể... còn lớn.
1 2 3 4 5