Nỗi lo ma trận giấy phép Nỗi lo ma trận giấy phép
Hữu Tuấn | 18/12/2018 08:16
Doanh nghiệp trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình lo ngại việc sửa đổi Nghị định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình sẽ tạo ra một “ma trận” giấy phép mới.
1 2 3 4 5