Vinalines tổ chức roadshow chào bán 488 triệu cổ phiếu lần đầu tư công chúng Vinalines tổ chức roadshow chào bán 488 triệu cổ phiếu lần đầu tư công chúng
Anh Minh | 15/08/2018 08:11
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đang rốt ráo đưa thông tin về đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Vinalines tới các nhà đầu tư quan tâm.
1 2 3 4 5