Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 09 năm 2022, 05:05:46
Doanh nghiệp
Bài toán nguồn nhân lực R&D
Hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn của thế giới đã, đang có kế hoạch thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam, song thách thức đặt ra là khả năng đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao.