Ngày mai, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ra mắt Tổng giám đốc mới Ngày mai, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ra mắt Tổng giám đốc mới
Thanh Hương | 25/06/2019 15:09
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã chọn ngày 26/6 để tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng trở thành Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
1 2 3 4 5