Tổng công ty Điện lực miền Bắc có dàn lãnh đạo mới Tổng công ty Điện lực miền Bắc có dàn lãnh đạo mới
Hoàng Nam | 23/07/2019 18:33
Tổng giám đốc mới và hàng loạt nhân sự Hội đồng thành viên (HĐTV) của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã vừa ra mắt sau khi được bổ nhiệm chính thức.
1 2 3 4 5