Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 06 năm 2021, 13:47:12
Quốc tế
Việt Nam đóng góp 500.000 USD cho COVAX
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 11,580 tỷ đồng tương đương 500.000 USD từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Y tế để thực hiện đóng góp cho Cơ chế COVAX.