Khởi động Triển lãm Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam - Vietnam Foodexpo 2018 Khởi động Triển lãm Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam - Vietnam Foodexpo 2018
Thế Hải | 17/07/2018 12:29
Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam (Vietnam Foodexpo), sự kiện xúc tiến thương mại thường niên ngành công nghiệp thực phẩm sẽ tiếp tục được tổ chức với quy mô 450 doanh nghiệp tham dự vào tháng 11/2018.
1 2 3 4 5