Vietnam Foodexpo 2018: Cuộc "đại hội ngộ" hơn 450 nhà triển lãm trong nước và quốc tế Vietnam Foodexpo 2018: Cuộc "đại hội ngộ" hơn 450 nhà triển lãm trong nước và quốc tế
Hưng Quang | 13/08/2018 09:00
Triển lãm quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam (Vietnam Foodexpo 2018) diễn ra từ ngày 14 đến 17/11/2018 tại TP.HCM sẽ là cuộc “đại hội ngộ” của hơn 450 nhà triển lãm cùng hàng ngàn nhà đầu tư trong ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam và nước ngoài.
1 2 3 4 5