Hà Nội tổ chức Tuần văn hóa - du lịch - thương mại làng nghề lụa Vạn Phúc Hà Nội tổ chức Tuần văn hóa - du lịch - thương mại làng nghề lụa Vạn Phúc
Duy Hoàng | 16/10/2018 10:59
Trong 10 ngày, từ 8 - 17/11/2018, quận Hà Đông (TP. Hà Nội) sẽ tổ chức Tuần văn hóa - du lịch - thương mại làng nghề lụa Vạn Phúc năm 2018.
1 2 3 4 5