Giá thanh long ổn định trở lại sau thời gian giảm sâu Giá thanh long ổn định trở lại sau thời gian giảm sâu
Nhật Linh | 19/10/2018 17:18
Sau một thời gian giảm sâu chỉ từ 500 đồng - 2.000 đồng/kg, giá thanh long tại một số địa phương đã bắt đầu ổn định trở lại, nhưng lượng hàng không có nhiều để đáp ứng nhu cầu thị trường.
1 2 3 4 5