Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 09 năm 2021, 11:02:59
Tiêu dùng
Nhập khẩu điều thô tăng bất thường
Năm 2020, ngành điều xuất siêu 1,3 tỷ USD, nhưng 8 tháng của năm 2021, nhập khẩu lại gia tăng bất thường với tổng trị giá 3,4 tỷ USD, vượt xa so với con số nhập khẩu cả năm 2020.