Khởi động Dự án PPP cao tốc TP.HCM - Mộc Bài Khởi động Dự án PPP cao tốc TP.HCM - Mộc Bài
Anh Minh | 19/01/2019 11:21
Phân đoạn đường xuyên Á đạt chuẩn cao tốc từ Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) về TP.HCM sẽ gọi vốn nhà đầu tư quốc tế theo hình thức đối tác công - tư (PPP).
1 2 3 4 5