[Infographic] 5 tháng năm 2019, vốn FDI vào Việt Nam đạt 16,74 tỷ USD [Infographic] 5 tháng năm 2019, vốn FDI vào Việt Nam đạt 16,74 tỷ USD
ĐT | 26/05/2019 09:10
5 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 16,74 tỷ USD, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm 2018.
1 2 3 4 5