Giao kế hoạch đầu tư 7.430 tỷ đồng vốn từ nguồn thu để lại Giao kế hoạch đầu tư 7.430 tỷ đồng vốn từ nguồn thu để lại
Như Chính | 17/10/2018 21:14
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao kế hoạch đầu tư và danh mục dự án đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8