Quảng Nam sắp đón thêm nhiều “đại” dự án Quảng Nam sắp đón thêm nhiều “đại” dự án
Hà Minh | 16/12/2018 09:16
Thêm nhiều “đại” dự án được trao chứng nhận đầu tư, chủ trương nghiên cứu đầu tư tại Lễ kỉ niệm 15 năm thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam) vào ngày (15/12/2018).

1 2 3 4 5 6 7 8