UBND tỉnh Hòa Bình đồng ý cho thu phí BOT trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình UBND tỉnh Hòa Bình đồng ý cho thu phí BOT trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình
Anh Minh | 18/04/2019 15:30
Sau khi nhận được cam kết chuyển đủ kinh phí GPMB, UBND tỉnh Hòa Bình đã bật đèn xanh để Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 – Hòa Lạc – Hòa Bình thu phí tuyến đường Hòa Lạc – Hòa Bình.
1 2 3 4 5 6 7 8