Thu hút nguồn lực đầu tư cho Đồng bằng sông Cửu Long Thu hút nguồn lực đầu tư cho Đồng bằng sông Cửu Long
Hồng Sơn | 19/06/2019 09:07
Các nhà quản lý, chuyên gia đã bàn thảo nhiều vấn đề mang tính căn cơ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tại chuỗi sự kiện “Đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu”.
1 2 3 4 5 6 7 8 9