Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 02 năm 2021, 18:59:08
Đầu tư
Cả nước trong "cơn khát" sân bay
Nếu không có gì thay đổi, Hội đồng Thẩm định Dự thảo Quy hoạch tổng thể Hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 sẽ họp phiên đầu tiên vào tháng 5/2021.