Nhật Bản rót vốn  nghiên cứu phát triển cảng Liên Chiểu Nhật Bản rót vốn nghiên cứu phát triển cảng Liên Chiểu
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng đề xuất UBND thành phố thống nhất tiếp nhận dự án khảo sát, thu thập số liệu nghiên cứu phát triển cảng tại Đà Nẵng do JICA (Nhật Bản) tài trợ.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12