Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Võ Thành Thống: Diễn đàn M&A Việt Nam 2019 sẽ là cầu nối giữa các nhà đầu tư trong nước và quốc tế Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Võ Thành Thống: Diễn đàn M&A Việt Nam 2019 sẽ là cầu nối giữa các nhà đầu tư trong nước và quốc tế
Hà Nguyễn - Hồ Hạ | 23/07/2019 10:26
“Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao Ban tổ chức Diễn đàn M&A 2019 đã chọn chủ đề của Diễn đàn thường niên M&A Việt Nam năm nay là “Thay đổi để bứt phá” và tin tưởng rằng Diễn đàn sẽ là cầu nối giữa các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tạo điều kiện thúc đẩy dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam”.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12