Lựa chọn phương án đầu tư cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị Lựa chọn phương án đầu tư cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp thu ý kiến của các Bộ để tính toán cụ thể các phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11