Học sinh, phụ huynh Sơn La bức xúc về nhiều trường hợp điểm thi bất thường Học sinh, phụ huynh Sơn La bức xúc về nhiều trường hợp điểm thi bất thường
Nguyễn Thảo | 22/07/2018 09:39
Nhiều học sinh và phụ huynh Sơn La tỏ ra rất bức xúc trước điểm số của bạn bè các em cao một cách bất thường so với lực học ở lớp.
1 2 3 4 5