Bộ Công thương kết luận về sai phạm của Con Cưng Bộ Công thương kết luận về sai phạm của Con Cưng
Hồng Phúc | 17/08/2018 13:10
Theo kết luận của Bộ Công thương, qua 192 vụ kiểm tra của các Chi cục Quản lý thị trường đã phát hiện một số hành vi không chấp hành đúng quy định của pháp luật của Công ty Cổ phần Con Cưng.
1 2 3 4 5 6 7 8 9