6 hành vi mà các doanh nhân thành đạt cần tránh 6 hành vi mà các doanh nhân thành đạt cần tránh
Ngọc Lan Chi | 20/03/2019 08:37
Dưới đây là 6 hành vi mà doanh nhân cần tránh, do ông Alejandro Cremades, tác giả cuốn sách bán chạy nhất “Nghệ thuật huy động vốn cho start-up (The Art of Startup Fundraising) đúc kết.
1 2 3 4 5