Khi phụ nữ Việt trở thành “đầu não” của những ông lớn Khi phụ nữ Việt trở thành “đầu não” của những ông lớn
Lòng tự tôn dân tộc, tinh thần không ngừng học hỏi, sẵn sàng hy sinh quyền lợi riêng và may mắn được làm việc trong môi trường cởi mở… đã giúp nhiều phụ nữ Việt trở thành “đầu não” của các tập đoàn trong và ngoài nước.
1 2 3 4 5