Hạnh phúc không đong đếm bằng những con số, mà bằng những nụ cười Hạnh phúc không đong đếm bằng những con số, mà bằng những nụ cười
Thu Lê | 21/07/2019 14:30
Câu hỏi có tính “hot trend” đến giờ vẫn chưa nguội “Tiền nhiều để làm gì?” với nhiều người có thể chỉ là câu nói. Nhưng nếu nghiêm túc nhìn nhận và trả lời thì ẩn đằng sau đó sẽ là nhân sinh quan của mỗi cá nhân. Và với nữ doanh nhân Nguyễn Thùy Hương, Giám đốc CTCP Ngọc Trai Hạ Long thì “Hạnh phúc không đong đếm bằng những con số, mà bằng những nụ cười”.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11