[Infographic] Xuất nhập khẩu của Việt Nam với 10 nước thành viên CPTPP [Infographic] Xuất nhập khẩu của Việt Nam với 10 nước thành viên CPTPP
ĐT | 20/03/2019 10:35
CPTPP được kỳ vọng mở ra cơ hội thúc đẩy xuất khẩu cho nhiều ngành hàng của Việt Nam. Ngay trong tháng 1/2019, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang 10 nước thành viên CPTPP đã tăng so với năm 2018.
1 2 3 4 5