[Infographic] Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc [Infographic] Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
ĐT | 26/05/2019 19:21
Việt Nam là 1 trong 125 nước đang đóng góp lực lượng cho các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, làm nhiệm vụ tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.
1 2 3 4 5