Hiện có gần 127.000 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp Hiện có gần 127.000 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp
M.H | 23/09/2018 20:28
Quý II/2018, cả nước có gần 127.000 người có trình độ đại học và trên đại học thất nghiệp.
1 2 3 4 5