Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ưu tiên làm các dịch vụ công thiết yếu với người dân, doanh nghiệp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ưu tiên làm các dịch vụ công thiết yếu với người dân, doanh nghiệp
Đức Tuân | 23/07/2019 15:00
Dịch vụ công trên nền tảng số phải thuận tiện. Nếu người dân không dùng, doanh nghiệp, tổ chức không dùng thì coi như Chính phủ điện tử thất bại, đầu tư là lãng phí.
1 2 3 4 5