Hà Nội chuyển hơn 100 đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ Hà Nội chuyển hơn 100 đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ
Thanh Nga | 14/12/2018 10:46
Theo Sở Nội vụ Hà Nội, bằng nhiều nỗ lực, đến nay, Thành phố đã chuyển được 106 đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ chi thường xuyên, giảm hơn 8.760 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
1 2 3 4 5