Tháng 5/2020, TP.HCM thu hút 1,6 tỷ USD vốn FDI Tháng 5/2020, TP.HCM thu hút 1,6 tỷ USD vốn FDI
Trong tháng 5/2020, TP.HCM đã thu hút được 1,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, bằng 57,67% tổng số vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019.
1 2 3 4 5 6 7 8 9