Luật Đầu tư công sửa đổi tạo thuận lợi hơn cho quá trình chuẩn bị dự án Luật Đầu tư công sửa đổi tạo thuận lợi hơn cho quá trình chuẩn bị dự án
Hà Nguyễn | 16/06/2019 08:33
Luật Đầu tư công sửa đổi, Quốc hội chính thức thông qua hôm 13/6, sẽ tạo thuận lợi hơn cho quá trình chuẩn bị dự án, giải quyết vướng mắc lâu nay về chuyện “con gà, quả trứng”, nghĩa là, vốn có trước hay dự án có trước.
1 2 3 4 5 6 7 8 9