Bosch chi 90 triệu Euro nộp phạt vì có liên quan đến bê bối khí thải của Volkswagen Bosch chi 90 triệu Euro nộp phạt vì có liên quan đến bê bối khí thải của Volkswagen
Hoàng Yến | 24/05/2019 10:37
Bosch đã cung cấp hệ thống điều khiển và thiết bị kiểm soát động cơ cho Tập đoàn ôtô Volkswagen, và các nhà điều tra cho biết một số được lắp phần mềm gian lận hàm lượng khí thải của ôtô.
1 2 3 4 5