Nam A Bank bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, quyết lên sàn chứng khoán ngay trong năm 2018 Nam A Bank bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, quyết lên sàn chứng khoán ngay trong năm 2018
Thùy Vinh | 28/04/2018 16:03
Sáng 28/4, Nam A Bank tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua các chương trình hành động trong năm và trình cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng, niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.
1