Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học từ 15/6 Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học từ 15/6
Theo văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, xét tuyển đại học, cao đẳng dự kiến từ 15-30/6.
1 2 3 4 5