Tổng thống Hàn Quốc chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam Tổng thống Hàn Quốc chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam
Vũ Hoàng | 16/12/2018 21:54
Tổng thống Moon khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc đang trở nên ngày càng gần gũi hơn thông qua bóng đá.
1 2 3 4 5 6