[Infographic] Đề xuất quản lý Grab và taxi điện tử [Infographic] Đề xuất quản lý Grab và taxi điện tử
Tạ Lư - Đoàn Loan | 18/04/2019 16:28
Theo dự thảo nghị định 86 (sửa đổi) được trình Chính phủ, taxi truyền thống, xe Grab hoặc taxi điện tử đều phải có hộp đèn phía trên.
1 2 3 4 5 6 7 8