Tổng bí thư: Cuộc chiến chống giặc nội xâm đang ở giai đoạn quyết liệt Tổng bí thư: Cuộc chiến chống giặc nội xâm đang ở giai đoạn quyết liệt
Viết Tuân | 25/06/2018 12:20
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý.
1 2 3 4 5 6