Đau xót trước lãng phí đầu tư Đau xót trước lãng phí đầu tư
Bảo Như | 19/06/2019 09:08
Sau 8 năm đình hoãn, giãn tiến độ, cho đến thời điểm này, việc tìm cách giảm thiểu những hệ lụy tại Dự án Tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân thi công dở dang vẫn đang là bài toán khó đối với các cơ quan có trách nhiệm.
1 2 3 4 5 6 7