[Infographic] Chính thức chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2019 [Infographic] Chính thức chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2019
ĐT | 14/08/2018 10:17
Tại phiên họp thứ 3 của Hội đồng Tiền lương quốc gia, đại diện giới sử dụng lao động và người lao động đã chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2019 là 5,3%, tức là lương tối thiểu của người lao động tăng từ 160.000 - 200.000 đồng/tháng tùy theo vùng. Mức tăng này sẽ trình Chính phủ quyết định trong thời gian tới.
1 2 3 4 5 6 7