Đột phá, dám nghĩ, dám làm Đột phá, dám nghĩ, dám làm
Hà Nguyễn | 16/12/2018 09:18
Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng là phải xây dựng Nghị quyết theo tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, hành động, phục vụ nhân dân.
1 2 3 4 5 6 7