Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Lào, Campuchia Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Lào, Campuchia
Như Chính | 23/02/2019 19:17
Theo Thông báo của Ban Đối ngoại Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm hữu nghị chính thức Lào từ 24-25/2 và thăm cấp Nhà nước Campuchia từ 25-26/2.
1 2 3 4 5 6 7