Trồng thảo dược để làm mới cánh đồng cũ Trồng thảo dược để làm mới cánh đồng cũ
Thanh Nga | 14/08/2018 15:33
Cách dòng sông Luộc không xa, 20 ha đất canh tác của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng đã dần được phủ kín bởi đinh lăng, ngâu, cà gai leo… và bắt đầu mang hình hài một vùng dược liệu trù phú, đúng với những điều mà 2 doanh nhân Vũ Hòa và Lê Ngọc Huê, đồng sáng lập Công ty hằng ấp ủ.
1 2 3 4 5 6 7