Doanh nhân Trương Tú Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại An: “Cứ làm việc chăm chỉ và để thời gian chứng minh tất cả” Doanh nhân Trương Tú Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại An: “Cứ làm việc chăm chỉ và để thời gian chứng minh tất cả”
Thanh Sơn | 06/12/2018 09:15
Sinh sống ở TP.HCM, chọn Hải Dương để đầu tư Khu công nghiệp Đại An, chấp nhận những chuyến đi dài, nhưng bà Trương Tú Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại An có niềm tin mãnh liệt vào thành công của dự án, vẫn cần mẫn làm việc và để thời gian chứng minh tất cả.
1 2 3 4 5 6 7