Đà Nẵng kiểm soát tình trạng đấu nối xả thải của các cơ sở kinh doanh ven biển Đà Nẵng kiểm soát tình trạng đấu nối xả thải của các cơ sở kinh doanh ven biển
Hoàng Anh | 17/06/2019 15:56
UBND TP. Đà Nẵng vừa yêu cầu tăng cường các giải pháp kiểm soát nguồn thải đối với nhà hàng, khách sạn khu vực ven biển phía Đông thành phố, để giảm thiểu tình trạng nước thải chảy ra biển.
1 2 3 4 5 6 7