[Infographic] Cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu nối Cần Thơ - Đồng Tháp [Infographic] Cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu nối Cần Thơ - Đồng Tháp
ĐT | 23/05/2019 19:27
Cầu Vàm Cống nối liền quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) và huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp). Công trình có ý nghĩa rất lớn trong việc kết nối hạ tầng giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10