Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 12 năm 2020, 13:33:43
Đầu tư
Kỷ lục xuất siêu hơn 20 tỷ USD
Việc nền kinh tế Việt Nam đạt mức xuất siêu kỷ lục hơn 20 tỷ USD là điều đáng mừng, nhất là trong bối cảnh Covid-19. Tuy nhiên, ẩn chứa đằng sau đó là những rủi ro.