Bộ Giao thông từ chối đề xuất nâng cấp cảng Tân Thuận Đông đón được tàu 20.000 DWT Bộ Giao thông từ chối đề xuất nâng cấp cảng Tân Thuận Đông đón được tàu 20.000 DWT
Anh Minh | 15/07/2018 18:58
Chủ cảng Tân Thuận Đông tại Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM được yêu cầu giữ nguyên quy mô, công năng bến cảng hiện hữu.

1 2 3 4 5 6