TBS Group 3 năm liên tiếp đạt Top 10 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam TBS Group 3 năm liên tiếp đạt Top 10 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam
Như Loan | 12/12/2018 12:12
Năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp TBS Group được đánh giá và công nhận là Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam - lĩnh vực sản xuất, đồng thời vinh dự đạt thêm giải thưởng 3 năm Top 10 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam.
1 2 3 4 5 6 7