Schneider Electric đồng hành với Việt Nam trong cách mạng 4.0 Schneider Electric đồng hành với Việt Nam trong cách mạng 4.0
N.P | 18/02/2019 17:45
Tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc của Việt Nam đồng nghĩa với nhu cầu quản lý năng lượng hiệu quả cũng tăng mạnh. Ông Yoon Kim, Giám đốc Schneider Electric Việt Nam, Myanmar và Campuchia, chia sẻ về cách ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại Việt Nam.
1 2 3 4 5 6 7 8