Chi gần 2 tỷ USD nhập khẩu thức ăn chăn nuôi tính từ đầu năm Chi gần 2 tỷ USD nhập khẩu thức ăn chăn nuôi tính từ đầu năm
Thế Hoàng | 16/07/2018 11:34
Gần 2 tỷ USD là lượng ngoại tệ đã được chi ra để nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu trong nửa đầu năm 2018.
1 2 3 4 5 6 7