Hiệp hội Nhựa Việt Nam nói gì về việc tồn 4.480 container nhựa phế liệu tại Tân Cảng Sài Gòn Hiệp hội Nhựa Việt Nam nói gì về việc tồn 4.480 container nhựa phế liệu tại Tân Cảng Sài Gòn
Hồng Phúc | 14/08/2018 10:47
Theo Hiệp hội nhựa Việt Nam (VPA), so với lượng nhựa phế liệu (NPL) xuất khẩu toàn thế giới 15,5 triệu tấn/ năm thì khoảng 70.000 tấn NPL tồn trong 4.480 container tại Tân Cảng Sài Gòn, tính đến 26/06/2018 tại Việt Nam là không đáng kể.
1 2 3 4 5 6 7