Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 09 năm 2020, 11:09:26
Doanh nghiệp
Thoái vốn nhà nước để thị trường quyết định
Trước thực tế không thể hoàn thành kế hoạch thoái vốn giai đoạn 2016-2020 cũng như kế hoạch năm 2020, Bộ Tài chính sẽ sớm trình Chính phủ nghị định thay thế Nghị định 32/2018/NĐ-CP và Nghị định 91/2015/NĐ-CP.