City Auto thu bình quân 15 tỷ đồng mỗi ngày từ bán ô tô City Auto thu bình quân 15 tỷ đồng mỗi ngày từ bán ô tô
Thanh Thủy | 20/07/2019 10:56
Doanh thu của City Auto - doanh nghiệp kinh doanh ô tô nửa đầu năm 2019 cao gấp 2,15 lần cùng kỳ, trong khi lợi nhuận cao gấp hơn 6 lần. Tuy nhiên, tăng trưởng trên dựa trên mức nền thấp cùng kỳ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10