Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 03 năm 2023, 23:06:24
Doanh nghiệp
PVR nối dài chuỗi thua lỗ
Dự án khu du lịch bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, dự án chung cư vướng pháp lý và thiếu vốn, mục tiêu doanh thu của Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội (PVR) năm 2023 tiếp tục bằng 0, nối dài chuỗi thua lỗ.