Bộ Công Thương cắt giảm tiếp 202 điều kiện kinh doanh điện lực, hóa chất, thực phẩm Bộ Công Thương cắt giảm tiếp 202 điều kiện kinh doanh điện lực, hóa chất, thực phẩm
Thế Hải | 19/10/2018 08:48
Phương án cắt giảm, đơn giản hóa 202 điều kiện đầu tư kinh doanh cho giai đoạn 2019-2020 của Bộ Công Thương tập trung vào các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như rượu, thuốc lá, an toàn thực phẩm.
1 2 3 4 5 6 7 8 9