CII trước nỗi lo “lạm phát” trái phiếu CII trước nỗi lo “lạm phát” trái phiếu
Chí Tín | 16/06/2019 08:37
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII, sàn HOSE) là một trong những doanh nghiệp tận dụng khá triệt để kênh huy động qua phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng có những nỗi lo “lạm phát” trái phiếu khiến doanh nghiệp mất khả năng quản trị nợ vay.
1 2 3 4 5 6 7 8