Doanh nghiệp hạ nguồn ngành thép: Lạc quan với căng thẳng Mỹ - Trung Doanh nghiệp hạ nguồn ngành thép: Lạc quan với căng thẳng Mỹ - Trung
Nam Phương | 23/02/2019 11:02
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung nhiều khả năng không ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hạ nguồn (downstream) ngành thép tại Việt Nam.
1 2 3 4 5 6 7 8