Bình luận bài viết này
 • Linh Nguyen 08:42 | 05-01-2022
  Doanh nghiệp Việt tự tin với các sản phẩm do chính tay mình làm ra, rất tự hào và cần phát huy.
 • Khôi Nguyên 13:39 | 04-01-2022
  Nếu chúng ta dám chấp nhận dũng cảm thử nghiệm cái mới, công nghệ mới thì lo gì không hóa rồng, hóa hổ. Thích câu nói này. Nếu không mạnh dạn thử nghiệm những cái mới thì chúng ta mãi mãi là người đi sau
 • Quyên Đỗ 10:20 | 04-01-2022
  Bài viết nhiều thông tin mới, thiết kế độc, lạ. Không thể chậm chân trong cuộc chơi blockchain.
 • Lệ Trang 10:09 | 04-01-2022
  "Trong công nghệ, trong thế giới phẳng, người Việt luôn có ưu điểm là thông minh, khéo léo, thích ứng nhanh. Nếu chính sách nhà nước khuyến khích, đào tạo, ươm mầm thì tương lai nền kinh tế số sẽ rực rỡ. Nếu chúng ta dám chấp nhận dũng cảm thử nghiệm cái mới, công nghệ mới thì lo gì không hóa rồng, hóa hổ". Rất đồng tình quan điểm này của anh Hân. Chúc anh ngày càng thành công, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh!
Hữu Tuấn 04/01/2022 08:08