Ứng dụng Công dân số Thủ đô - iHanoi là nền tảng giúp người dân, doanh nghiệp có thể tương tác trực tuyến với các cấp cơ quan chính quyền tại TP. Hà Nội. Để hỗ trợ người dân thuận tiện sử dụng, TP. Hà Nội đã có hướng dẫn cài đặt ứng dụng với các bước đơn giản, cụ thể như sau:

 

 

Bình luận bài viết này
PV 10/07/2024 07:15